Meting

De volgende meting  van Whippets en Italiaanse windhondjes vindt plaats op zaterdag 9 februari 2019 in Nieuwegein ij de Kynologenvereniging Nieuwegein, Galecopperzoom 3, 3437PJ Nieuwegein.

Wilt u een meting aanvragen voor uw whippet of italiaanse windhondje?

Honden kunnen worden opgegeven via hun thuisvereniging bij de meetcoördinator middels een volledig ingevuld formulier. Klik hier voor het Meetformulier volgnr. 10 2019 Nieuwegein

Reglementswijzigingen welke per direct (publicatiedatum 12-07-2017) ingaan.

Nadere toelichting over hoe de meting in de praktijk wordt uitgevoerd:Toelichting over de meting voor de eigenaren

Artikel VI.24

Samenstelling meetcommissie is als volgt:
Hr. J.A. de Lange (RvB).
Hr. J. Hoedemaker (CvW).
Reserve leden zijn:
Hr. N. Peeters (CvW).
Hr. J. Grit (RvB).

Meetcoördinator: Mevr. M.Wolthuis-Verhelst

 

Artikel VI.25

De aanvraag van de meting mag worden ingediend vanaf 6 weken voordat de hond de in art VI.27.3 bedoelde leeftijd heeft bereikt.

 

Artikel VI.26

1.Aanvragen voor de metingen moeten via de thuisvereniging bij de Commissie worden ingediend.

2.Metingen kunnen in het algemeen niet plaatsvinden in de tussen 1 december en 16 februari. Her-metingen kunnen in deze periode normaal worden aangevraagd.

3. De kosten van een meting, waarvan het bedrag bij tarievenbesluit wordt bepaald, moeten ter plaatse van de meting worden voldaan.

4. Bij de meting moet de stamboom en het eigendomsbewijs van de te meten hond aan de meetcoordinator worden overhandigd.

5. van iedere meting wordt door de meetcoordinator een meetrapport opgemaakt , waarvan 1 exemplaar aan de eigenaar ter hand wordt gesteld, 1 exemplaar aan de Raad van Beheer wordt toegezonden, en 1 exemplaar bestemd is voor het archief van de meetcoordinator. In het meetrapport wordt de gemeten hoogte en de conclusie ‘goedgemeten’ of ‘afgemeten’ overeenkomstig VI.27.13