Commissie

De commissie bestaat momenteel uit zes leden.
Alle CvW-leden worden door de Raad benoemd op voordracht van de renverenigingen.
Vanaf april  2018 bestaat de Commissie voor de Windhondenrensport uit:

 • Voorzitter: 
  Dhr. Herman Grootaers
 • Secretaris:
  Mw. J.F. (Anneke) de Kraker
  Kwakkel 27
  4543 PV Zaamslag
  anneke27@zeelandnet.nl
  06-27358554
 • Penningmeester:
  Dhr. A.C. (Ad) Kemmeren
  Herikaard 1, 4847 ER Teteringen
  Penningmeester@cvw.nu
 • Commissaris
  Dhr. Wubbe Heidekamp
 • Commissaris
  Dhr. Marc Ackermans
 • Commissaris
  Dhr. Harry Saive

De taken van de Commissie:

In het Kynologisch Reglement is de volgende opdracht aan de CVW gegeven:

1 De Commissie is namens de Raad van Beheer belast met de zorg voor het goed functioneren van de organisatie van de Windhondenrensport in Nederland en voor zover mogelijk in het buitenland, alsmede voor de representatie hiervan.

2.De Commissie is bevoegd, ter uitvoering van de in het eerste lid benoemde taak namens de Raad van Beheer reglementen vast te stellen, aan de windhondenrenverenigingen verplichtingen op te leggen en andere besluiten te nemen, mits daarmee niet wordt gehandeld in strijd met het Kynologisch Reglement.