Commissie

De commissie bestaat momenteel uit zes leden.
Alle CvW-leden worden door de Raad van Beheer benoemd op voordracht van de renverenigingen.
Sinds 23 februari  2019 bestaat de Commissie voor de Windhondenrensport uit:

  • Dhr. Herman Grootaers, voorzitter
  • Mw. Anneke de Kraker, secretaris
  • Mw. Desiree Knoop, penningmeester, gedelegeerde meetcommissie
  • Dhr. Wubbe Heidekamp, departement officials
  • Dhr. Marc Ackermans, departement rennen
  • Vacant, departement public relations
  • Dhr.¬†Erik Hamelers, departement coursing

Alle communicatie met de CvW verloopt via de CvW-secretaris, de contactgegevens zijn:

Mw. Anneke de Kraker
Kwakkel 27
4543 PV Zaamslag
email: anneke27@zeelandnet.nl
telefoon: 06-27358554

De taken van de Commissie:

In het Kynologisch Reglement is de volgende opdracht aan de CVW gegeven:

1 De Commissie is namens de Raad van Beheer belast met de zorg voor het goed functioneren van de organisatie van de Windhondenrensport in Nederland en voor zover mogelijk in het buitenland, alsmede voor de representatie hiervan.

2.De Commissie is bevoegd, ter uitvoering van de in het eerste lid benoemde taak namens de Raad van Beheer reglementen vast te stellen, aan de windhondenrenverenigingen verplichtingen op te leggen en andere besluiten te nemen, mits daarmee niet wordt gehandeld in strijd met het Kynologisch Reglement.