Commissie

De commissie bestaat momenteel uit zeven leden.
Alle CvW-leden worden door de Raad van Beheer benoemd op voordracht van de renverenigingen.
Sinds 14 maart 2021 bestaat de Commissie voor de Windhondenrensport uit:

  • Dhr. Herman Grootaers, voorzitter
  • Dhr. Erik Hamelers, secretaris en webmaster
  • Mw. Desiree Knoop, penningmeester, gedelegeerde meetcommissie
  • Dhr. Wubbe Heidekamp, departement officials
  • Dhr. Marc Ackermans, departement rennen
  • Dhr. Ron Scheepers, departement public relations en dopingonderzoek
  • Dhr. Wico Osinga, departement coursing

Alle communicatie met de CvW verloopt via de CvW-secretaris, de contactgegevens zijn:

Erik Hamelers
De Lagune 6
3823 TS Amersfoort
email: secretaris@cvw.nu
telefoon: 06-24 26 32 55

De taken van de Commissie:

In het Kynologisch Reglement is de volgende opdracht aan de CVW gegeven:

1 De Commissie is namens de Raad van Beheer belast met de zorg voor het goed functioneren van de organisatie van de Windhondenrensport in Nederland en voor zover mogelijk in het buitenland, alsmede voor de representatie hiervan.

2.De Commissie is bevoegd, ter uitvoering van de in het eerste lid benoemde taak namens de Raad van Beheer reglementen vast te stellen, aan de windhondenrenverenigingen verplichtingen op te leggen en andere besluiten te nemen, mits daarmee niet wordt gehandeld in strijd met het Kynologisch Reglement.