CvW Samenstelling

De CvW bestaat momenteel uit zeven leden.
Alle CvW-leden worden door de Raad van Beheer benoemd op voordracht van de renverenigingen.
Sinds 12 februari 2022 bestaat de Commissie voor de Windhondenrensport uit:

  • Dhr. Herman Grootaers, voorzitter
  • Dhr. Erik Hamelers, secretaris en webmaster
  • Mw. Desiree Knoop, penningmeester
  • Dhr. Wubbe Heidekamp, departement officials
  • Dhr. Wico Osinga, departement coursing
  • Dhr. Marc Ackermans, departement baanrennen
  • Mw. Elvira Kikstra, departement baanrennen

Alle communicatie met de CvW verloopt via het CvW-secretariaat.

Het CvW secretariaat is te bereiken via dit e-mail adres: secretaris@cvw.nu

De taken van de Commissie:

In het Kynologisch Reglement is de volgende opdracht aan de CVW gegeven:

1 De Commissie is namens de Raad van Beheer belast met de zorg voor het goed functioneren van de organisatie van de Windhondenrensport in Nederland en voor zover mogelijk in het buitenland, alsmede voor de representatie hiervan.

2.De Commissie is bevoegd, ter uitvoering van de in het eerste lid benoemde taak namens de Raad van Beheer reglementen vast te stellen, aan de windhondenrenverenigingen verplichtingen op te leggen en andere besluiten te nemen, mits daarmee niet wordt gehandeld in strijd met het Kynologisch Reglement.