NK 280/ NK 475

Op zondag 4 augustus 2019 wordt het gecombineerde NK 280 en NK 475 gehouden op de renbaan van de Windhonden Renvereniging Zuid-Holland in Rotterdam. 

De uitschrijvingen en de inschrijfformulieren kunt u hieronder vinden