Voorwaarden en aanvragen gebruikshondenverklaring voor windhonden

Een gebruikshondenverklaring heb je nodig om je in te kunnen schrijven in de gebruikshondenklasse op tentoonstellingen, kampioenschapsclubmatches en clubmatches. Zonder deze verklaring mag een tentoonstellingssecretariaat jouw hond niet indelen in de gebruikshondenklasse.

Je kunt een gebruikshondenverklaring aanvragen via de Raad van Beheer (RvB). Voor het verkrijgen gelden de volgende voorwaarden:

Voor Windhonden moet je kunnen bewijzen dat je tenminste tweemaal aan FCI-CACIL (FCI-CACIL-klasse of FCI Open klasse) rennen of -coursings hebt deelgenomen over een periode van meer dan een jaar plus een dag, zonder diskwalificatie. Bij zowel de rennen als de coursings moet je aantonen dat je hond twee keer in de bovenste helft van de uitslag is geƫindigd. Het minumum aantal inschrijvingen per ras is voor rennen 3 honden en voor coursings 2 honden. Daarbij moet je hond bij coursing tenminste 75% van het maximaal aantal te behalen punten hebben.

Aanvragen van de gebruikshondenverklaring kan hier.